Muziek
Wie ben ik
Projecten voor scholen
Muziekles
Foto's
Fun
Links Contact

Aanbod

Het aanbod bestaat uit de volgende activiteiten: In overleg kan er voor gekozen worden om een activiteit aan te laten sluiten bij een (school)thema, denk bijvoorbeeld aan een 'kerstkoor'. Verder kunnen er activiteiten ontwikkeld worden aan de hand van wensen vanuit het team. Bijvoorbeeld muzieklessen waarbij een bepaald muzikaal aspect centraal staat, zoals zingen of kennis maken met het orff-instrumentarium.

In een korte periode kunnen we toe werken naar een slotoptreden voor de school of de ouders.

Neem gerust contact met mij op als er nog vragen zijn. Ik zal met alle plezier het aanbod toelichten.

Dansexpressie voor kleuters of middenbouw

Groep 1 t/m 5
Dansexpressie is samen luisteren naar wat de muziek vertelt en er dan je eigen verhaal van maken. Niet in woorden, maar met je hele lichaam. Bewegen op muziek doe je niet zomaar, er is altijd een beweegreden, een verhaal. Dansexpressie is een wisselwerking tussen beleven en bewegen.

Veel kinderen vinden het heerlijk om explorerend bezig te zijn en met hun lichaam zelf vorm te geven aan het verhaal dat de muziek vertelt. Er zijn echter ook kinderen die zich juist prettig voelen bij de duidelijkheid van ingestudeerde bewegingen. Daarom kunt u bij deze activiteit ook kiezen voor een gecombineerd programma met zowel dansexpressie als dans in een meer vastere vorm.

Samen plezier hebben in het dansen en creatief bezig zijn met tijd, kracht en ruimte staan voorop in deze lessen. We gaan vijf maal samen dansen. De laatste les is een bijzondere, namelijk een open les. In die les kunnen (indien gewenst) de ouders meegenieten van wat er in eerdere lessen aan bod is geweest.

Duur: 4 lessen van een uur + een afsluiting in de vorm van een open les.

Schoolkoor

Groep 5 t/m 8
Kinderen uit groep 5 t/m 8 kunnen deelnemen aan een schoolkoor. Het repertoire kan indien gewenst worden afgestemd op een thema. Zo kan er bijvoorbeeld een kerstkoor gevormd worden of een 'wereldkoor' met liedjes uit alle landen. We repeteren tien keer samen en werken toe naar een slotoptreden.
Duur: 10 repetities van een uur + een slotoptreden

Streetdance

Groep 6 t/m 8
Voor de hoogste groepen is er de mogelijkheid om streetdance lessen te volgen. Streetdance is een dansvorm die veel kinderen aanspreekt. Je ziet het in videoclips op tv. Bovendien is de muziek waarop we dansen voor veel kinderen herkenbaar, spreekt aan: swingende muziek met een stevige beat.

Na de drie lessen wordt er een korte eindpresentatie gegeven van een dans.

Duur: 3 lessen van een uur + een eindpresentatie

Muzikale activiteiten

Alle groepen
Veel scholen kiezen er jaarlijks voor om één of meer projecten binnen de hele school te organiseren. In alle groepen leeft het thema en zie je het terug in vele lessen en activiteiten. Ook muziek verdient binnen dit geheel uiteraard een plek.

Aansluitend bij uw thema ontwikkel en organiseer ik voor elke groep een of meerdere muzieklessen op maat. Ook een korte eindpresentatie van het geheel is mogelijk.

Duur: in overleg vast te stellen